Stridande till Syrien

Skriftlig fråga 2013/14:687 av Carina Hägg (S)

Carina Hägg (S)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Unga fortsätter att resa till stridernas Syrien. Allt fler har dött och allt fler unga kvinnor reser. Radikalisering och rekrytering fortgår, logistiskt stöd ges och insamling av medel fortsätter. Människor med fysiska eller psykiska krigsskador återkommer. Säpos uppgifter om antalet har uppdaterats men ligger för lågt. Även om kvinnor reser i ökat antal utgör män som deltar i våldsbejakande extremism den övervägande andelen. Organisationer som får offentliga bidrag och som har en nära insyn har varit påfallande återhållsamma med information om fakta. Bristen på förebyggande arbete har tydliggjorts och det ifrågasätts huruvida Sverige lever upp till internationella åtaganden. De som med våld motsätter sig demokrati och mänskliga rättigheter bör inte ges vare sig passivt eller aktivt stöd från Sverige. Regeringen har ansvar för utrikes relationer men brister i arbetet och borde nationellt uttrycka oro, redovisa samband och vidta åtgärder. 

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit med anledning av resande till Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-06-13 Inlämnad: 2014-06-13 Anmäld: 2014-06-16 Sista svarsdatum: 2014-06-18 Besvarad: 2014-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga