Studenter som begått allvarliga brott

Skriftlig fråga 2019/20:292 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Det har framkommit vid flera lärosäten att Högskolans avskiljandenämnd har otillräckliga möjligheter att stänga av studenter som begått allvarliga brott.

Liberalerna menar att möjligheterna att besluta om avstängning omgående måste utredas och förtydligas i lagstiftningen. Vid rättsprocesser gällande mycket allvarliga brott bör avstängning kunna ske åtminstone interimistiskt om detta är nödvändigt med hänsyn till utbildningen. Enligt medieuppgifter har nu senast en läkarstudent dömts i tingsrätten för våldtäkt mot en annan läkarstudent, men Högskolans avskiljandenämnd kom fram till att den inte kunde lägga domen till grund för ett avskiljande eftersom den inte hade vunnit laga kraft. Det kan inte vara så att nämnden inte kan ta hänsyn även till omständigheter som dessa vid bedömning och beslut om avstängning. 

Liberalerna vill därför att regeringen agerar och tillsätter en utredning med tydligt direktiv om att lagen ska ändras så att Högskolans avskiljandenämnd får starkare befogenheter att stänga av studenter som begår allvarliga brott under tiden de studerar.

Min fråga till statsrådet Matilda Ernkrans är därför:

 

När kommer statsrådet och regeringen att ta initiativ för att förstärka Högskolans avskiljandenämnds befogenheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-30 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga