Studieskuldsavskrivning

Skriftlig fråga 2020/21:3154 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

År 2015 tillsattes den parlamentariska Landsbygdsutredningen av den dåvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht. Utredningen lämnades över i januari 2017. 75 konkreta förslag hade utredningen kommit fram till. Tyvärr har få av dessa förverkligats, detta trots att klyftan mellan stad och land är påtaglig.

Hela Sverige ska leva gjorde en Novusundersökning 2019, och av de svarande sa hela 94 procent att det finns en klyfta mellan stad och land, och 69 procent ansåg att den ökat de senaste fem åren.

En av punkterna behandlade en viktig reform om studieskuldsavskrivning för människor som flyttar för att arbeta till någon av de 23 kommuner i norra och mellersta Sverige där företag har särskilt svårt att utveckla sina företag på grund av långa avstånd och glest befolkade arbetsmarknadsregioner. Här ingår bland annat Pajala, Malå, Ragunda, Bräcke, Dorotea, Åsele, Malung/Sälen och Torsby. Ett arbete inleddes för att utarbeta ett sådant förslag, men än har inget presenterats trots att flera år nu har gått.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att utarbeta ett förslag med studieskuldsavskrivning för människor som flyttar till någon av de 23 berörda kommunerna för att arbeta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-09 Överlämnad: 2021-06-09 Anmäld: 2021-06-10 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga