Styrningen av FN:s livsmedelsprogram WFP

Skriftlig fråga 2019/20:369 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den svenska biståndsbudgeten är världens största biståndsbudget per capita räknat. Sverige ger betydligt mer till FN-organen, framför allt i icke öronmärkt kärnstöd, än snittet bland de stora givarländerna. Bland annat var Sverige 2018 största givare av kärnstöd till FN:s livsmedelsprogram World Food Programme (WFP) vars uppgift är att rädda miljontals människoliv. Svenska medier, som tagit del av en konfidentiell internrapport som baseras på uppgifter från över 8 000 anställda, rapporterar nu om bristfällig ledning, maktmissbruk och sextrakasserier i organisationen.

Uppgifterna gör gällande att ca 35 procent av de anställda har upplevt eller bevittnat maktmissbruk av överordnade. Högt uppsatta anklagas också för att använda givarmedel till privatchaufförer och familjemedlemmar. Cirka 29 procent har erfarit trakasserier i form av våldsamma utskällningar eller "aggressiva beteenden" av överordnade. Cirka 23 procent har upplevt diskriminering, särskilt etniska minoriteter, kvinnor och lokalanställda. 8 procent har erfarit sexuella trakasserier, och 28 anställda har utsatts för "våldtäkt, försök till våldtäkt eller sexuella övergrepp". Organisationen verkar också präglas av en tystnadskultur. 12 procent uppger att de utsatts för repressalier när de rapporterat om missbruk.

FN:s personal kommer från hundratals olika länder och förenas av målet att främja fred och säkerhet. FN måste leda genom att föregå med gott exempel, och FN-personal har ett särskilt ansvar att uppträda korrekt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att säkerställa att styrningen av FN:s livsmedelsprogram WFP sker på ett korrekt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga