Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar

Skriftlig fråga 2017/18:317 av Stina Bergström (MP)

Stina Bergström (MP)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den senaste tiden har det framkommit oroväckande rapporter om Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar.

Bland annat har medier i Dalarna de senaste veckorna rapporterat om ett stort skogsområde med många rödlistade arter som avverkats på Brännvinsberget norr om Furudal i Ore Skogsrike. Trots protester från miljöorganisationer och forskare planerar Sveaskog nu ytterligare avverkningar i området.

Liknande rapporter om Sveaskog kommer även från andra delar av landet.

För att uppfylla våra miljömål om Levande skogar och Ett rikt djur- och växtliv är det viktigt att de sista resterna av våra gamla naturskogar och nyckelbiotoper skyddas. Där borde det statliga skogsbolaget Sveaskog gå i bräschen.

Sveaskog är även FSC-certifierad. En certifiering som bland annat innebär att inga nyckelbiotoper får avverkas. En certifiering som för ett år sedan hotades att dras tillbaka av det oberoende certifieringsorganet. Sveaskog presenterade då en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen att värdefulla skogar avverkats. Det är oroväckande att dessa åtgärder inte verkar ha fått genomslag i bolagets verksamhet.

En anledning till Sveaskogs agerande kan vara ett för högt avkastningskrav från ägaren staten. Enligt senaste rapporten har man inte ens lyckats nå upp till avkastningskravet. Det kan också finnas andra åtgärder som behöver vidtas för att bolagets skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

I statens ägarpolicy anges att det är viktigt att bolag med statligt ägande arbetar för bland annat ”En minskad klimat-och miljöpåverkan genom en hållbar och giftfri resursanvändning för att det av riksdagen beslutade generationsmålet och de beslutade miljökvalitetsmålen”.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att Sveaskog ska sluta avverka skyddsvärda skogar och följa FCS-certifieringens regler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-22 Överlämnad: 2017-11-23 Anmäld: 2017-11-24 Svarsdatum: 2017-11-29 Sista svarsdatum: 2017-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga