Svensk film

Skriftlig fråga 2016/17:744 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Biobesöken för svenska filmer har fortsatt att gå kräftgång; allt färre ser svenskproducerade filmer på bio. När Svenska Filminstitutet presenterade siffrorna för år 2016 konstaterades att biobesökarna väljer bort de svenska filmerna. Det blev en nedgång med 10 procent för de svenska filmernas andel av biobesöken. Svenska Filminstitutet framhåller att svensk film gör stora framgångar på utländska filmfestivaler. Det är bra, men svensk film borde först och främst komma svensk publik till del. Som SVT:s Kulturnyheterna rapporterade om leder sällan Guldbaggen för bästa film till ett uppsving i biobesöken, till skillnad från exempelvis när en bok vinner Augustpriset.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

 

Hur avser kultur- och demokratiministern att agera för att främja ökat antal biobesök till svensk film?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-01-27 Överlämnad: 2017-01-29 Anmäld: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga