Svensk filmindustris betydelse som näring

Skriftlig fråga 2020/21:1320 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den statliga utredningen som tillsattes efter ett tillkännagivande av riksdagen rekommenderade redan 2017 att Sverige skyndsamt skulle införa ett produktionsincitament som innebär att staten återbetalar 25 procent av vad film- och tv-produktioner spenderar i Sverige. Samma modell har implementerats i Norge och Finland. I de länder där incitament införts har ökade skatteintäkter och andra samhällsekonomiska vinster överstigit kostnaderna med råge. Produktionsincitament är en näringspolitisk åtgärd och kan komma att vara viktig för att få fart på ekonomin efter pandemin.

Avsaknaden av produktionsincitament i Sverige har gjort att inspelningar hamnat i andra länder. Att införa produktionsincitament skulle göra att fler internationella filmproduktioner lockas till att filma i Sverige. Det skulle också få svenska filmproduktioner att stanna kvar i stället för att förlägga hela eller delar av sin inspelning till länder som har produktionsincitament. Film- och tv-industrin är viktig för framtiden och behöver bli en del av näringspolitiken i Sverige.

Den exponering som film- och tv-inspelningar medför ger en långsiktig effekt för besöksnäringen. Ett stödsystem likt norsk eller finsk modell skulle gynna den regionala tillväxten. Den nya James Bond-filmen No time to die, som delvis spelats in Norge, har ännu inte haft premiär, men man kan bara föreställa sig hur mycket det betyder för besöksnäringen. När Sverige saknar produktionsrabatter innebär det att film- och tv-bolag väljer att filma i andra länder. Till exempel sägs det att en serie som Game of Thrones valt bort Sverige. Det är inte hållbart. Det borde vara en självklarhet att nästa James Bond-film skulle kunna spelas in i kulturlandskapet Värmland.

Jag vill därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att i enlighet med gällande statsstödsregler i EU se över möjligheten att införa produktionsincitament som ett steg i att främja besöksnäringen i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-18 Överlämnad: 2021-01-19 Anmäld: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga