Svenskt undertecknande av FN:s vapenhandelskonvention

Skriftlig fråga 2012/13:434 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 10 april

Fråga

2012/13:434 Svenskt undertecknande av FN:s vapenhandelskonvention

av Allan Widman (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Förenta nationernas generalförsamling har med överväldigande majoritet antagit texten för en vapenhandelskonvention, på engelska benämnd Arms Trade Treaty (ATT).

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att Sverige kan skriva under denna konvention redan första dagen när den öppnas för undertecknande måndagen den 3 juni i New York?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-10 Anmäld: 2013-04-10 Besvarad: 2013-04-19 Svar anmält: 2013-04-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-19)