Svenskt värdlandsavtal med Nato

Skriftlig fråga 2013/14:555 av Allan Widman (FP)

Allan Widman (FP)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Enligt uttalad doktrin ska Sverige kunna både ge och ta emot militär hjälp. En förutsättning för att snabbt kunna ta emot hjälp i ett krisläge är att en rad juridiska och praktiska frågor klaras ut. Sådana frågor kan med fördel lösas i ett värdlandsavtal, eller så kallat ”host nation support agreement”.

Enligt uppgift har Finland ingått ett sådant med Nato. Sedan tidigare finns en öppen framställan från Försvarsmakten om att ingå ett sådant avtal för svensk del.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att på liknande sätt tillförsäkra Sverige snabb möjlighet till militär hjälp, i händelse av till exempel en snabbt uppkommen krissituation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-07 Överlämnad: 2014-04-08 Besvarad: 2014-04-16 Sista svarsdatum: 2014-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga