Sveriges arbete inom Cites för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt

Skriftlig fråga 2016/17:741 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Ovärdig och oetisk jakt på lejon är en oväntat stor industri som är lönsam i alla led. Det kallas canned hunt, fritt översatt: "burkad jakt", och är i realiteten mer slakt än jakt. Svenska volontärer, turister och jägare blir lurade och det handlar om stora pengar. Därför behövs politiskt samarbete, bättre bistånd och ny lagstiftning.

Lejon föds upp under usla förhållanden, utan tillsyn och med brutala brister i djurskyddet. Uppfödning sker utan något som helst avelsprogram. Lejonungarna tas tidigt, innan ögonen öppnats, så de präglas på människor innan de lämnas till farmer där ovetande turister gosar med dem och tar selfies.

Lejonungarna vårdas ofta av volontärer som också luras att de bidrar till att rädda vilda djur. När djuren är större och svårare att hantera flyttas de för att sedan säljas, skjutas och bli troféer. Jägare luras alltså till att skjuta halvtama, ibland drogade, lejon. De som genomför detta tar bra betalt i alla led. Jakttroféer är en relativt stor inkomstkälla. Dessutom säljs benbitar och kroppsdelar till asiatisk medicin.

Länderna där detta sker, främst Sydafrika, måste stoppa detta. Men även Sverige kan hjälpa till.

Frågan har uppmärksammats i medierna, inte minst i upprörande reportage i Expressen, och hanteringen av lejon beskrivs också i filmen Blood Lions. Frågorna om den oetiska hanteringen av lejon borde inte vara partiskiljande. Det kan finnas samsyn i denna fråga och en bred politisk vilja att förändra.

Sverige kan arbeta än mer aktivt inom Cites – det internationella avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter. På det senaste mötet försökte ett antal afrikanska länder få lejon att klassas som en av de mest hotade arterna men fick inte gehör. Enskilda länder har möjlighet att införa egna regelverk som reglerar troféjakt.

Länder som antagit Cites har rätt att utfärda lagstiftning som går bortom Cites riktlinjer, exempelvis förbud eller striktare reglering för import och export av alla jakttroféer eller troféer från särskilda arter eller länder. Flera andra länder, nu senast USA, har redan stoppat införsel av troféer från "burkad jakt" genom att klassa lejonen som utrotningshotade.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket sätt vill statsrådet utveckla Sveriges arbete inom Cites, exempelvis utöka skyddet för lejonen så att de klassas som en av de mest hotade arterna, för komma till rätta med de beskrivna problemen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-26 Överlämnad: 2017-01-27 Anmäld: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08
Svar på skriftlig fråga