Sveriges del av EU:s återhämtningspaket

Skriftlig fråga 2020/21:922 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I juli beslutade stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet om EU:s återhämtningspaket med en budget om totalt 750 miljarder euro. Syftet är att mildra konsekvenserna av den pågående pandemin och att starta ekonomin igen. Även om paketet inte utformades så som Sverige ville är det viktigt att pengarna används på ett sätt som snabbt bidrar till att återstarta ekonomin. För Sveriges del handlar det om ungefär 3,7 miljarder euro. Det är pengar som, rätt använda, kan komma till nytta i återhämtningsarbetet och bidra till att vi går stärkta ur krisen. Till exempel kan pengarna bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft om de används för investeringar.

Enligt den finska regeringens webbplats har Finlands statsminister Sanna Marin i riksdagen aviserat att den finska delen av återhämtningspaketet ska användas för att ”påskynda modernisering inom industrin, digitaliseringen av samhället och omställningen till en koldioxidsnål ekonomi”. Hon sa vid samma tillfälle att den finska regeringen ska utarbeta en egen återhämtningsplan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur planerar ministern och regeringen att använda de medel som är Sveriges andel av EU:s återhämtningspaket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-09 Överlämnad: 2020-12-09 Anmäld: 2020-12-10 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga