Sveriges nationalsång i kursplanen för musik

Skriftlig fråga 2019/20:361 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I december väntas Skolverket lämna in ett förslag till regeringen angående ny kursplan i grundskolan. I denna kursplan stryks nationalsången, svenska och nordiska barnvisor samt psalmer ur musikundervisningen för lågstadieeleverna. Det är inte första gången som förslag från Skolverket väcker stark kritik, och de sedan tvingas backa ifrån dessa. Senast gällde det undervisningen om antiken. Inte minst i ett land som Sverige, som har tagit emot många invandrare, är det viktigt att aktivt arbeta för en gemensam nationell identitet. Att lära sig nationalsången och ta del av det gemensamma kulturarvet är ett viktigt inslag för framgångsrik integration.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att Skolverket inte ska tillåtas försvåra integrationen och undergräva vikten av en gemensam kultur?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga