Tågförbindelse Sandviken-Stockholm

Skriftlig fråga 2014/15:52 av Patrik Lundqvist (S)

Patrik Lundqvist (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det blir nu indragningar av direkttågen mellan Sandviken och Uppsala/Stockholm. Det motverkar den viktiga tanken om ytmässig arbetsmarknadsförstoring. Sandviken har fram till nu haft bra förbindelser med Uppsala/Stockholm där antalet byten minimerats, och därmed har också restiden minskat och resorna blivit enklare.

Detta har möjliggjort boende på en av orterna och arbete på en annan. SJ:s nu beslutade neddragning minskar Sandvikens utvecklingsmöjligheter. Sandvik AB, med en stor verksamhet i just Sandviken, har ett stort behov av att kunna rekrytera högutbildad personal från Stockholm/Uppsala för att kunna växa och även i fortsättningen vara en viktig motor i regionen. Möjligheterna att resa enkelt är därför viktiga för framför allt regionen men också landet. 

Konsekvenserna kan bli att de som arbetar i Sandviken väljer att i stället söka andra arbetsplatser i Stockholmsregionen och att vår region får svårare att attrahera människor som etablerat sig där efter studier på universiteten. Det för regionens framtida utveckling så viktiga utbytet på forskningsområdet riskerar att försämras om det blir svårare för forskare i Stockholm/Uppsala att träffa dem som är etablerade runt våra företag i regionen och besöka verksamheterna.

Min fråga till närings- och innovationsministern är om han har för avsikt att vidta åtgärder för att med en omfattande och välfungerande tågtrafik på nämnda sträcka upprätthålla regionens utvecklingsförutsättningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-11 Överlämnad: 2014-11-11 Anmäld: 2014-11-12 Svarsdatum: 2014-11-19 Sista svarsdatum: 2014-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga