Tandhygienistutbildning

Skriftlig fråga 2016/17:1597 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Tandhygienistutbildningen kommer snart att helt försvinna i Uppsala–Örebro sjukvårdsregion. Landstings- och regionföreträdare från Gävleborg, Örebro, Sörmland, Uppsala och Västmanland har därför tillskrivit berörda departement och högskolor. Bristen på bland annat tandhygienistutbildning innebär att tandvården inte kan arbeta efter bästa effektiva omhändertagande. Följden av det blir att tandläkare får göra tandhygienisternas arbete. Det är i förlängningen ohållbart.

Att stora regioner ställs utan till exempel tandhygienistutbildning är inte en rimlig ordning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att till exempel tandhygienistutbildningar och andra bristyrken finns tillgängliga i Gävleborg och i de övriga berörda regionerna och landstingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-14 Överlämnad: 2017-06-15 Anmäld: 2017-06-16 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga