Telias köp av Bonnier Broadcasting

Skriftlig fråga 2019/20:598 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Telia är ett stort, delstatligt och börsnoterat företag. Många människor möter Telia som kunder för mobiltelefoni eller TV-tjänster. För staten och myndigheter är Telia också en viktig leverantör av kommunikationstjänster.

Telia har lagt ett bud på företaget Bonnier Broadcasting, däribland svenska TV4. Genom affären får staten direkt och indirekt kontroll över merparten av all nyhetsförmedling i nationella etermedier. En sådan medial dominans brukar när det gäller andra länder rendera debatt även i Sverige. I fallet Telia har såväl den tidigare som nuvarande näringsministern uttryck att detta är ett problem.

Nu har EU-kommissionen med vissa förbehåll gett Telia godkännande att fullfölja affären. Därmed ändrar frågan karaktär. Och det som näringsministern ansett vara ett teoretiskt problem blir nu ett praktiskt dito. Då krävs rimligen någon form av agerande om inte talet skulle vara just prat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta med anledning av den mediala dominans staten är på väg att få?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga