Tillämpning av lotterilagen

Skriftlig fråga 2013/14:666 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Peter Norman (M)

 

Enligt lotterilagen (1994:1000), som även reglerar bingospel, behövs inte tillstånd för bingo som arrangeras av en ideell förening och där spelet anordnas inom det för spelet avsedda området med låga insatser och låga vinster. Denna bestämmelse tillämpas olika av landets olika länsstyrelser.

I Falkenbergs kommun finns det till exempel en träffpunkt, där man bedriver olika typer av social verksamhet för äldre. Det handlar om att umgås, att läsa böcker och att träffa andra äldre. En av de tänkta aktiviteterna är bingospel med mycket låga insatser och med vinster av marginellt värde. Spelet anordnas i slutet sällskap för ett begränsat antal förhandsanmälda deltagare. Ändå anser länsstyrelsen att detta inte bara kräver ett tillstånd, utan även två kontrollanter. Kostnaden för dessa skulle vida överstiga intäkterna för spelet och göra en populär aktivitet omöjlig att genomföra.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att länsstyrelserna inte ska kräva tillstånd för arrangemang som enligt lotterilagen är undantagna från kravet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-05 Överlämnad: 2014-06-06 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga