Tillämpning av praxis gällande arbetstillstånd

Skriftlig fråga 2017/18:887 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Den 13 december 2017 meddelande Migrationsöverdomstolen två domar gällande arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen konstaterade att man måste göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor under hela den tidigare tillståndsperioden vid beslut om förlängning av arbetstillstånd.

Migrationsöverdomstolens avgöranden har stor betydelse för den fortsatta rättstillämpningen, inte minst då många människor utvisats från Sverige på grund av små avvikelser i arbetsvillkoren. Det är därför av stor vikt att såväl Migrationsverket som migrationsdomstolarna beaktar prejudicerande domar i sin myndighetsutövning.

Trots Migrationsöverdomstolens domar fortsätter Migrationsverket att meddela utvisningsbeslut i arbetstillståndsärenden utan att ta hänsyn till nyligen meddelad praxis.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet och regeringen att ta några initiativ i anledning av de prejudicerande domarna på detta område?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga