Tillämpning av regler för sand i liggbås för kor

Skriftlig fråga 2019/20:158 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det finns uppgifter på att antalet fall av juverinfektion minskar när man använder sand som underlag i liggbås för kor. Lösdrift med sand ger större trivsel för korna och bättre arbetsmiljö. Sand är dessutom en billig lösning. Sand kan alltså vara positivt när det gäller djurhälsa, antibiotikaanvändning, arbetsmiljö och ekonomi. Trots det har lantbrukare i Halland nekats av kontrollerande myndighet att använda sand i liggbås för kor om man inte tvättar och återanvänder sanden enligt en viss metod, vilket försvårar och fördyrar. Argumentet är att sand bedöms som en ändlig resurs, trots att just Halland har mycket god tillgång till sand.

Med anledning av detta önskar jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande.

 

Finns det utrymme i befintlig lagstiftning att använda sand i liggbås för kor utan att tvätta den sand man har använt, och om inte, tänker ministern ändra lagstiftningen så att det blir tillåtet samt tänker ministern undersöka om tolkningen av regelverket skiljer mellan landsändar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga