Tillåtelse för kommuner och regioner att upphandla flygtrafik

Skriftlig fråga 2019/20:191 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Människor och företag agerar globalt. Exempelvis behöver värmländska aktörer snabbt kunna resa till sin marknad i helt andra delar av världen, och internationella aktörer behöver snabbt och enkelt komma direkt till Karlstad och Värmland.

När världen globaliseras är möjligheterna att bli global helt avgörande. Landsbygden har därför lika stort behov av flygförbindelser som stockholmare, göteborgare, Londonbor och alla andra. Samma sak gäller för det omvända, möjligheterna att ta sig till exempelvis Karlstad och Värmland. Människor tenderar att åka dit det går att åka. Alla län behöver en god internationell tillgänglighet för att företagen ska kunna verka och växa.

Regionala flygplatser står dock inför stora utmaningar såsom omfattande regelverk på EU-nivå, kostnadsdrivande ökande säkerhetskrav, underhåll och ensamt ansvarstagande för enskilda kommuner utöver annan kollektivtrafik och infrastruktur.

I övriga EU får även regioner och kommuner upphandla och finansiera flygtrafik, men i Sverige får bara staten upphandla flygtrafik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

På vilket sätt vill ministern och regeringen underlätta för regioner och kommuner att upphandla och finansiera flygtrafik – för att låta hela Sverige växa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-15 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga