Tilldelande av särskild medalj för brandbekämpning

Skriftlig fråga 2017/18:1601 av Allan Widman (L)

Allan Widman (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Soldater som genomför skarp, internationell insats medaljeras av Försvarsmakten efter hemkomst. De som skadas eller utmärker sig i tjänsten kan erhålla särskilda förtjänsttecken.

Under sommaren har tusentals personer - i och utom tjänsten - deltagit i skogsbrandsbekämpning i Sverige. Många av dem har under lång tid försakat nära och kära och utsatt sig för både slitage och risker. De flesta är svenska medborgare, men även personer från en lång rad av länder har skyndat till Sveriges hjälp.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson: 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att de som hjältemodigt deltagit i brandbekämpningen, genom tilldelande av särskild medalj, får den uppskattning som den svenska staten är skyldig dem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-08-06 Överlämnad: 2018-08-06 Anmäld: 2018-08-09 Sista svarsdatum: 2018-08-20 Svarsdatum: 2018-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga