Tillgången till wifi på äldreboenden

Skriftlig fråga 2019/20:1019 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Tillgången till wifi påverkar hur tillgänglig den moderna tekniken kan vara för oss människor, oavsett ålder. I dag använder allt fler paddor, mobiltelefoner och datorer för att kommunicera, betala räkningar med mera. Många, såväl offentliga som privata aktörer, ställer krav eller hänvisar till sina hemsidor för sina kunder och/eller brukare när dessa ska ansöka, lösa uppgifter med mera. Därför är det också viktigt att landets äldreboenden har wifi. När nya generationer flyttar in kommer dessutom användandet att öka på boendena.

Även om äldreboenden är en kommunal fråga kan regeringen visa och trycka på för att öka tillgängligheten av wifi på äldreboendena.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

 På vilket sätt verkar ministern för ökad tillgång till wifi på Sveriges äldreboenden?

Frågan är besvarad

Händelser

Besvarad: 1899-01-01 Inlämnad: 2020-02-27 Överlämnad: 2020-02-28 Anmäld: 2020-03-03 Sista svarsdatum: 2020-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga