Tillsynen av driftssäkerheten i kraftsystemet

Skriftlig fråga 2020/21:302 av Joar Forssell (L)

Joar Forssell (L)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Svenska kraftnät har enligt 3 § 2 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät uppgiften att ”svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet i det nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el”.

Affärsverket ska utöva tillsyn över att lagen, föreskrifter och villkor följs när det gäller frågor om driftssäkerheten hos det nationella elsystemet.

Detta innebär att affärsverket delvis utövar tillsyn mot sig självt, vilket givetvis ställer höga krav på hur tillsynen utförs och hur resultatet redovisas.

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur utövar – och var återrapporterar – Svenska kraftnät denna tillsyn av driftssäkerheten i elsystemet, anser statsrådet att detta fungerar som avsett och om så inte är fallet, vad avser statsrådet att vidta för åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-10-27 Överlämnad: 2020-10-28 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga