tillsynen för vägtransporter av farligt gods

Skriftlig fråga 2004/05:1677 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj

Fråga 2004/05:1677

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström om tillsynen för vägtransporter av farligt gods

Varje år transporteras mer än 14 miljoner ton farligt gods på de svenska vägarna. Det ställer krav på att lastbilarna och chaufförerna klarar av att möta reglerna i säkerhetsföreskrifterna. Det är polisen som har ansvaret för att följa upp tillsynen av landsvägstransporter med farligt gods. Men på grund av begränsade resurser och en halvering av antalet trafikpoliser de senaste tio åren har kontrollerna av fordonen varit otillräckliga.

Förra året hade polisen en målsättning om att genomföra 10 000 fordonskontroller av farligt gods, i praktiken blev antalet kontroller bara 5 100. Det är dessutom en minskning från året innan och trenden har varit nedåtgående det senaste decenniet. Kontrollerna är nödvändiga och det finns många fordon som transporterar farligt gods utan att uppfylla säkerhetskraven. Att det finns stora brister i säkerheten visar sig av de kontroller som ändå genomfördes där 25 % av fordonen fick anmärkningar.

Arbetet med att förbättra kvaliteten genom att bland annat stärka polisens återkoppling om anmärkningar till speditörer och avsändande företag måste utvecklas. Det tar lite längre tid och kräver mer resurser men skulle vara ett utmärkt sätt att förebygga fortsatta säkerhetsbrister och öka säkerheten på våra vägar.

Vilka åtgärder avser justitieminister att vidta för att öka antalet kontroller av transporter med farligt gods samt utveckla deras kvalitet, bland annat angående uppföljningen av polisens tillsyn?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Besvarad: 2005-06-01 Svar anmält: 2005-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-01)