Tillväxtverket

Skriftlig fråga 2020/21:318 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering. Den 27 maj röstade riksdagen även ja till regeringens förslag om att förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent i maj, juni och juli i år. Det är mycket bra att regeringen säkerställer att ekonomin rullar även under den här typen av perioder.

Många företag har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av coronavirus. Syftet med stödet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal i stället för att säga upp den och på så sätt kunna växla upp snabbt igen när läget vänder. Stödet är essentiellt för företagen och deras trygghet.

I förra veckan besökte jag Forgex i Arvika, som även har fabriker i Virsbo och som levererar detaljer till bland andra Volvo, Scania och Leax. Forgex är ett av alla företag som har nyttjat regeringens livsavgörande stöd. Dessvärre har företaget ännu inte fått något besked om när utbetalningarna kommer. Detta har skapat oro för framtiden. Forgex väntar i den här stunden på 7 miljoner kronor.

Tillväxtverket gör sitt yttersta för en skyndsam handläggning men menar att det inte går att ge någon utbetalningsprognos för enskilda ärenden. Det finns därför ingen som kan ge några besked utöver den information som finns på Tillväxtverkets webbplats. Det här gör att företagen förblir väntande utan att få klara besked om när utbetalningarna kommer. Samtidigt som vi fortsätter att stödja företagen är det nödvändigt att vi parallellt ser över initiativ för hur vi kan stärka Tillväxtverket ytterligare i syfte säkerställa att utbetalningarna kommer i god tid.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur ser ministern på att företag får vänta på utbetalningar, och vilka insatser ska göras för att motverka detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-10-29 Överlämnad: 2020-10-30 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-11 Sista svarsdatum: 2020-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga