Tobaksproduktdirektivet

Skriftlig fråga 2019/20:457 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nederländernas regering har nyligen föreslagit att förbjuda snusning på uteserveringar i landet. Detta trots ingen någonsin har dött av att snusa och att snus inte ens får säljas i Holland på grund av EU:s exportförbud.

Snus är en gammal svensk tradition och en folkhälsosuccé som räddat tusentals liv, då snus fungerar som ett vanligt substitut för rökning.

Trots att vi konsumerar nikotin i samma utsträckning som övriga Europa har vi avsevärt lägre andel tobaksrelaterad dödlighet och andra sjukdomar som orsakas av rökning.

Varken Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten har i sina rapporter om tillståndet i svensk folkhälsa från 2019 tagit upp snusandet som ett problem. Inte med en enda stavelse.

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat att EU:s exportförbud av svenskt snus bör avskaffas, och det är min förhoppning att regeringen aktivt jobbar för att detta ska få genomslag i den halvtidsöversyn av tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) som ska påbörjas under den innevarande mandatperioden.

Därför är det viktigt att regeringen agerar redan nu, så att inte missförstånd, myter och missuppfattningar tillåts spridas bland EU:s medlemsstater.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser regeringen att i enlighet med riksdagens uttalanden aktivt arbeta för att exportförbudet av snus avskaffas vid halvtidsöversynen av tobaksproduktdirektivet och avser ministern inom ramen för detta arbete att informera den nederländska regeringen och andra medlemsstater om snusets positiva effekter på folkhälsan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga