Tömning av latriner till havs

Skriftlig fråga 2008/09:1180 av Hammarbergh, Krister (m)

Hammarbergh, Krister (m)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1180 Tömning av latriner till havs

av Krister Hammarbergh (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, föreslå regler för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Målet är att helt förbjuda utsläpp eller att införa krav på rening av utsläppen. Utgångspunkten är att man ser tömningen som ett miljöproblem kring våra svenska kuster.

Våra hav är känsliga områden men våra kuster har mycket stora variationer när det gäller belastningen från det rörliga friluftslivet. Stockholms skärgård är utsatt för en hård belastning medan andra delar, till exempel norra landets kuster inte är lika utsatta. Riksdagen har beslutat att strandskyddet ska ta lokala hänsyn med hänsyn till belastningen i respektive område. Den principen borde även kunna vara vägledande på andra områden. En investering i en tömningsstation kan vara mycket kännbar för en liten hamnförening. Det kan vara berättigat med ett förbud mot tömning av septiktanken för fritidsbåtar i många områden i Sverige. Där trycket från det rörliga båtlivet är i mindre omfattning kan ett tömningsförbud snarare bli onödig pålaga.

Med anledning av detta vill jag fråga följande:

Avser statsrådet att ta lokala och regionala hänsyn i kommande förslag om förbud av tömning av septiktank från fritidsbåt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)