Torg- och marknadshandel

Skriftlig fråga 2005/06:1875 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 26 juni

Fråga 2005/06:1875 av Anna Grönlund Krantz (fp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Torg- och marknadshandel

Torg- och marknadshandeln är ett vanligt förekommande och uppskattat inslag i Sommar-Sverige. Varje år arrangeras omkring 700 marknader i Sverige. Marknadshandlarna är dock oroade för hur deras framtid kommer att utveckla sig. Detta på grund av att det föreligger ett förslag som innebär att alla torg- och marknadshandlare ska tvingas att använda registrerade kassaregister. Syftet är i grund och botten lovvärt. Det är angeläget att få bort svarthandeln men redskapet är inte det rätta. Det finns många praktiska problem med att införa kassaregister eftersom dessa kräver ström (vilket inte alltid finns tillgängligt), men framför allt innebär förslaget en oerhört stor kostnad för de småföretag som säljer varor på våra svenska sommarmarknader. För de företag som inte anskaffar ett kassaregister väntar en straffavgift på 10 000 kr.

Många av de småföretag som finns på våra svenska marknader har knappa marginaler och ett sådant här förslag riskerar att helt slå undan fötterna för den svenska torghandeln.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att utreda vilka konsekvenser det nu liggande förslaget om registrerade kassaregister kommer att medföra för torghandlarna om det genomförs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-26 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)