Trafiksäkerheten vid järnvägen

Skriftlig fråga 2019/20:127 av Sofia Westergren (M)

Sofia Westergren (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Järnvägen är väldigt eftersatt på västkusten, och belastningen har nått sitt tak. Tyvärr har även dödsolyckorna ökat i antal. I Stenungsund har flera människor mist sina liv vid obevakade övergångar, och de flesta av dem har varit ungdomar.

Den mest olycksdrabbade spårövergången har stängts som en följd av olyckorna, men det är av största vikt att frågan når högsta nivå och att arbetet med att förebygga den här typen av olyckor prioriteras.

Tomas Eneroth har givit ett svar på en fråga i detta ärende tidigare i år. Då angav statsrådet följande: Regeringen anser att Sverige ska ha en robust, miljöanpasad och pålitlig transportinfrastruktur som bland annat håller en hög trafiksäkerhet. Det är angeläget att stärka ett aktivt säkerhetsarbete i transportsystemet och regeringens mål är att antalet omkomna i trafiken ska minska. Det är viktigt att, i skenet av de olyckor som varit, agera.

Statsrådet förklarade i svaret då även: Regeringen vill att Trafikverket återkommer till regeringen senast 31 maj i frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Kan ministern nu, givet att Trafikverket har arbetat med frågan, redogöra för vilka åtgärder som kommer vidtas i Stenungsund för stärkt säkerhetsarbete så att antalet omkomna kan minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga