Trafikskolor

Skriftlig fråga 2016/17:1193 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den organiserade brottsligheten hittar hela tiden nya vägar för att finansiera sin verksamhet. I april 2016 slog polisen och Ekobrottsmyndigheten till mot trafikskolor i bland annat Karlstad och Karlskoga eftersom man misstänkte att de hade bedrivit oredovisad och otillåten verksamhet. Sådan verksamhet förekommer i hela landet och är ofta sammankopplad med annan grov brottslighet.

Jag har själv deltagit i ett möte med seriösa trafikskolor, vilket också uppmärksammades i Nya Wermlands-Tidningen (NWT), och det är en otäck bild som målas upp. Ungdomar som vill ta körkort lärs upp av obildade körskollärare och vid avhopp skräms de till tystnad. Agerandet från de otillåtna skolorna blir alltmer aggressivt mot de kunder som lämnar dem. Något som lett till att folk inte vågar träda fram och berätta. En utveckling vi inte kan tolerera. Vi politiker måste vara de tystas röster.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 föreslagit att möjligheterna till ett körkortslån ska utredas. Körkort med CSN-lån är ett av regeringens vallöften, ett positivt förslag som förhoppningsvis kommer att öka antalet ungdomar som tar körkort. Då är det än mer viktigt att det blir ordning och reda inom trafikskoleområdet. Våra ungdomar måste kunna lita på att körskolläraren är utbildad och att de inte bidrar till organiserad brottslighet.

Transportmyndigheten måste ges bättre verktyg för att se till att alla trafikskolor uppfyller de krav som finns i dag. Till detta behövs en ökad översyn kring de kryphål som bevisligen finns. Sveriges Trafikskolors Riksförbund har bland annat föreslagit id-kort för körskollärare, andra färger på bilarnas registreringsskyltar och tillstånd för bilar med dubbelkommando för att förhindra den här typen av oseriösa trafikskolor. Oavsett lösning behövs det en översyn av Transportmyndighetens möjligheter för att sätta stopp för de här oseriösa företagen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att få ordning och reda inom trafikskoleområdet? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-04 Överlämnad: 2017-04-04 Anmäld: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga