Trafikverkets långa handläggningstider

Skriftlig fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Trots att det finns utmaningar med digitaliseringen är den någonting fantastiskt som kommer att göra att Sverige blir ett bättre land att leva i – det vill säga om man bor på rätt adress.

Den pågående klyvningen av Sverige är på riktigt, och det gäller även när det kommer till digitaliseringsfrågan. Fiber är den transportinfrastruktur som är nödvändig för att knyta samman bygder och människor, och just nu verkar den bara vara reserverad för tätorter.

Bygderna utanför de större tätorterna får vänta flera år på att få tillträde till det som alla redan har i städerna. Nyligen kunde vi läsa om hur flera tusen människor och hushåll på Vikbolandet i Östergötland har fått besked om att fiberutbyggnaden kommer att dröja ytterligare några år.

Regeringen har förvisso formulerat en ambitiös bredbandsstrategi men har misslyckats med att leverera. Det är nämligen så att regeringens egen expertmyndighet, Trafikverket, sätter käppar i hjulen.

För det första har Trafikverket under föregående år haft olagligt långa handläggningstider; stundtals har de uppgått till sex månader. Lagen kräver att de inte absolut inte ska överstiga fyra månader.

Vidare har Trafikverket nu flaggat för att man inte längre kommer att bevilja utbyggnad av fiber längs med vägarna i det mindre vägnätet. Detta kommer självklart att drabba landsbygden extra hårt eftersom ingen gräver ned fiber mitt i skogen; det görs i anslutning till befintlig infrastruktur. Trafikverkets besked betyder att det inte blir någon fiber över huvud taget utanför de större tätorterna.

Klyvningen av landet och klyvningen mellan människor är på riktigt, och frågan är hur samarbetsregeringen agerar.

Trafikverket är statsrådets expertmyndighet. Regeringen har kollektivt fattat beslut om en nationell bredbandstrategi och om en nationell bredbandsgaranti som ska omfatta alla hushåll med uppkoppling motsvarande minst tio megabit.

Därav är min fråga till statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vad kommer statsrådet att göra för att korta handläggningstiderna och förbättra möjligheten till utbyggnad av fiber längs med Trafikverkets vägar och därmed inte tillåta sin expertmyndighet att motverka digitaliseringen av Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-15 Överlämnad: 2018-02-16 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga