Trängselskatten i Backa

Skriftlig fråga 2014/15:140 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den geografiska utformningen av trängselskatten i Göteborg blev olycklig i stadsdelen Backa. Det så kallade Backaundantaget har utretts av alliansregeringen, och remissbehandling har genomförts. Enligt tidsplanen skulle Backaundantaget vara på plats vid årsskiftet 2014/15. En farhåga är att den nya regeringen inte har denna fråga högst på prioriteringslistan. Då ingen lagrådsremiss ännu synts till är frågan när beslutsförslag kommer att underställas riksdagen beslut.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är:

 

När kommer lagrådsremissen gällande Backaundantaget för trängselskatten i Göteborg och när kan beslutet om undantaget träda i kraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-12-17 Överlämnad: 2014-12-17 Anmäld: 2014-12-18 Sista svarsdatum: 2015-01-02 Svarsdatum: 2015-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga