Transportstyrelsens systematiska diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2012/13:249 av Gunther, Penilla (KD)

Gunther, Penilla (KD)

den 16 januari

Fråga

2012/13:249 Transportstyrelsens systematiska diskriminering av personer med funktionsnedsättning

av Penilla Gunther (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Jag ställde under förra våren en fråga till statsrådet med anledning av Transportstyrelsens hantering av tillstånd för, i det fallet, lokförare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Transportstyrelsen har under hösten varit inblandad i flera rättsliga processer där man avvisat möjligheten att ge tillstånd för personer med till exempel Asperger eller adhd att få arbeta inom järnvägsyrken. Ett ärende är nu överklagat från Transportstyrelsens sida till Högsta förvaltningsdomstolen.

Samtidigt går det ut en remiss, Förslag till ändring av föreskrifter om hälsa för lokförare och övrig personal samt ändring av föreskrifter om förarbevis för lokförare, där det framgår att man också vill ta bort möjligheten för övrig personal inom spårväg, tunnelbana och järnväg att arbeta där om det exempelvis finns en diagnos inom autismspektrumet. Så oavsett vad rätten kommer fram till kan Transportstyrelsen få sin vilja igenom, vilket kan få stora konsekvenser på svensk arbetsmarknad.

Min fråga till statsrådet lyder:

Är Transportstyrelsens agerande förenligt med regeringens intention att myndigheter ska gå före och underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-16 Anmäld: 2013-01-16 Besvarad: 2013-01-22 Svar anmält: 2013-01-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-22)