Tredjemansrevision

Skriftlig fråga 2009/10:954 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 2 juli

Fråga

2009/10:954 Tredjemansrevision

av Camilla Lindberg (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverkets rätt att utöva kontroll och bedriva uppbörd måste ske rättssäkert och med respekt för individens integritet. Ett exempel där så inte är fallet är Skatteverkets möjlighet till så kallad tredjemansrevision. Det innebär att Skatteverket har rätt att utan misstanke och utan möjlighet till överklagan, bedriva granskning av enskildas angelägenheter hos tredje man. Det kan handla om uppgifter som finns hos kreditinstitut, Internetleverantörer med flera.

Möjligheten till revision av tredje man togs bort 1994 av den borgerliga regeringen på inrådan av Rättssäkerhetskommittén (SOU 1993:62). Regeln återinfördes 1997 av Socialdemokraterna, trots hård kritik från remissinstanserna. Bland annat befarades att regeln skulle användas för att eftersöka ospecificerade uppgifter utan tydligt angivet syfte och utan misstanke om oegentligheter. Skatteverket (dåvarande Riksskatteverket) var ensam positiv remissinstans vid återinförandet.

Vi kan nu konstatera att remissinstansernas farhågor infriats både vad gäller avsaknad av motivering, integritetskränkningar och omfattning – exempelvis berörs ca 100 000 kunder hos Bahnhof.

Frågor om tredjemansrevision har ställts vid två tidigare tillfällen; den 1 december 2008 (2008/09:328 Rättssäkerhet för enskilda) samt den 25 november 2009 (2009/10:209 Tredjemansrevision). Först hänvisade Anders borg till den då pågående Skatteförfarandeutredningen (SOU 2009:58). Vid nästa tillfälle hänvisade han till remissvaren. Dessa har nu kommit in vilket föranleder frågan:

Vad avser finansministern att göra för att hantera problemen med tredjemansrevision med avseende på integritet och rättssäkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-07-02 Anmäld: 2010-07-23 Besvarad: 2010-08-03 Svar anmält: 2010-08-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-03)