Truckförarutbildning

Skriftlig fråga 2018/19:484 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Varje år sker ungefär 800 truckolyckor. Det är alldeles för många. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av truckar står det i § 18 att en truck endast får användas av den som har dokumenterande teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Det åligger arbetsgivaren att kontrollera detta.

Därför är det extra viktigt att de truckkörkort den arbetssökande visar upp verkligen är korrekta, då det ofta är en viktig del i bedömningen av truckföraren.

Gekås anställer varje år många personer som feriearbetare, och de flesta av dem innehar truckkort. Driftsansvarig på Gekås, Peter Hörberg, larmar nu om att många av dem som har godkänt truckkort inte har tillräckliga kunskaper. Vid kontroll visar det sig att de endast övningskört två av truckmodellerna och att de fått med ”resten på köpet”.

Peter Hörberg upplever att TLP 10-utbildningen för truckar blir allt mer oseriös och att det inte ställs några krav eller genomförs kontroller av dem som bedriver utbildning.

Det borde vara självklart att det inte går att få ett utbildningsbevis på en utbildning personen inte genomfört.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är:

 

Vad avser ministern att göra för att tillse att truckutbildningen i Sverige är av god kvalitet, och hur ska tillsynen av utbildarna förbättras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-03 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga