Trustoraffären

Skriftlig fråga 2001/02:1186 av Åbjörnsson, Rolf (kd)

Åbjörnsson, Rolf (kd)

den 21 maj

Fråga 2001/02:1186

av Rolf Åbjörnsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om Trustoraffären

Det har nu blivit känt att Riksåklagaren inte kommer att överklaga hovrättens frikännande domar i Trustorfallet. Riksåklagarens skäl är att hovrättens dom är felaktig, alltså finns inte något prejudikatsintresse och sålunda heller inte någon grund för Högsta domstolen att pröva fallet. Denna inställning torde inte vara förankrad inom rättslivet och än mindre hos allmänheten. Riksåklagaren har inte någon legal begränsning för att begära prövning av ett mål hos Högsta domstolen. Riksåklagaren är fri att i det allmännas intresse få en sak prövad av Högsta domstolen.

Avser justitieministern att föreslå ändrade regler för att öka möjligheterna att få domar prövade i Högsta domstolen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-05-21 Anmäld: 2002-05-28 Besvarad: 2002-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-29)