Trygghet i HVB-hem

Skriftlig fråga 2018/19:435 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

På HVB-hem (hem för vård och boende) bor vårt lands allra mest utsatta barn och unga. HVB-hemmen ska vara en trygg plats för den som mår mycket dåligt eller som inte är tillräckligt trygg i sin egen familj, men nu avslöjas att hundratals övergrepp har anmälts på boendena bara de senaste åren. Extra oroande är att larmet inte aktiverats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller av socialtjänsten, utan av veckotidningen Veckorevyn.

I tidningen kan man läsa följande: De senaste fyra åren har minst 106 anmälningar, som omfattar 133 unga utsatta, kommit in gällande sexuellt utnyttjande, övergrepp och grova våldtäkter på HVB-hem över hela Sverige. Mörkertalet tros vara ännu större.

I nära en tredjedel av fallen har HVB-hemmet avstått från att anmäla till IVO eller socialtjänsten.

Mer än hälften av anmälningarna rör upprepade övergrepp där unga människor utsatts under en längre tid. I de allra flesta av de fallen pekas en anställd ut som förövare.

Detta är helt oacceptabelt. Syftet med att placera en ung människa på ett HVB-hem är ju att samhället ska skydda honom eller henne. Hela avsikten med varje enskild placering är ju att ge trygghet och en ljusare framtid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att säkerställa att barn och unga är trygga på de HVB-hem där de placeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-20 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga