Tullverket

Skriftlig fråga 2018/19:215 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I december biföll riksdagen budgetreservationen från Kristdemokraterna och Moderaterna. För Tullverkets del innebar detta beslut att anslaget ökas med 90 miljoner kronor jämfört med övergångsregeringens förslag.

Tullverket har mycket viktiga brottsbekämpande uppgifter. Illegal handel med narkotika, vapen, alkohol och tobak är stora problem som Tullverket har en avgörande roll i att bekämpa. Detsamma gäller stöldgods som förs ut ur Sverige av stöldligor, där Tullverket bör kunna spela en större roll.

I riksdagens budgetbeslut anges att ny lagstiftning bör antas som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon för att stoppa denna utförsel av stöldgods.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser ministern och regeringen att lägga fram lagstiftning som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Anmäld: 2019-02-14 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga