Tung transport med kran

Skriftlig fråga 2018/19:636 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sverige är i ett akut behov av nya bostäder, och det byggs för fullt runt om i Sverige. För att klara av modern byggnation krävs ofta tunga kranar som klarar tunga lyft.

Tunga kranar behövs dessutom inom såväl basindustrin som underhåll och service, som är stora och viktiga områden för utvecklingen i Västmanland, en tillväxtregion i Sverige.

I Sverige finns omkring 1 000 mobilkranar, och dessa överskrider trafikförordningens bestämmelser om högsta tillåtna vikt och bredd för normaltrafik. Detta betyder att varje fordon måste transporteras med transportdispens hos väghållaren, Trafikverket eller kommunen. I många fall kräver varje transport flera tillstånd.

En mobilkran har inte råd att stå stilla en längre tid utan måste hela tiden vara i produktion, och det innebär en hel del vägtransporter mellan olika arbetsplatser. Arbeten kan dessutom uppkomma med väldigt kort varsel, och tiden för ansökning om vägtransport blir då kort.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

Hur avser ministern att underlätta tillståndsgivningen och handläggningen för tillstånd av tunga vägtransporter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-10 Anmäld: 2019-05-13 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22
Svar på skriftlig fråga