Underhåll av järnvägsnätet

Skriftlig fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverkets utredningar av allvarliga tågolyckor som har skett sedan 2013 visar att 16 av dessa har skett på grund av bristande underhåll av järnvägsanläggningen. De uppstådda olyckorna har drabbat godstrafiken och ofta transport av farligt gods.

Enligt Trafikverket ökar risken för så kallade solkurvor när underhållet är eftersatt. Det har skett att Trafikverket har förbjudit tågtrafik på delar av järnvägsnätet på grund av solkurvor orsakade av bristande underhåll.

Även om det är godstrafik som är drabbad av olyckor enligt Trafikverkets undersökning föreligger det naturligtvis risk för att också persontrafik ska drabbas av allvarliga olyckor. Ett exempel som nämns i utredningen är urspårningen av ett posttåg utanför Huddinge år 2014. Strax innan hade ett passagerartåg passerat i 160 kilometer i timmen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att skyndsamt vidta för att öka säkerheten i järnvägsnätet och därmed minska risken för allvarliga tågolyckor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-13 Överlämnad: 2019-02-14 Anmäld: 2019-02-15 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga