Underhållsstödets sexmånadersregel

Skriftlig fråga 2019/20:592 av Linda Lindberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

År 2016 reformerades underhållsstödet i och med att en sexmånadersregel infördes som innebar att Försäkringskassan avslutade hanteringen av underhållsstödet om den betalande föräldern hade skött sina betalningar till Försäkringskassan under en period om sex månader.

Efter den fungerande perioden om sex månader, som innebär att betalningar sker mellan föräldrarna, missköts enligt Försäkringskassan vart sjätte fall och ett nytt ärende skickas in till Försäkringskassan och det görs en ny prövning av ärendet.

Denna reformering innebär en onödig ekonomisk instabilitet, främst för de föräldrar där konflikter finns. Det kan resultera i att det blir en ekonomiskt försämrad situation för de barn och den förälder för vilka underhållsstödet eventuellt uteblir periodvis. Vidare kan det, i de fall där hot och våld finns med i bilden, vara mindre lämpligt för barnen och föräldrarna som på grund av myndighetens tillämpning av sexmånadersregeln, återigen hamnar i en konfliktdrivande situation.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att se över sexmånadersregeln så att lagen minskar eventuella konflikter så mycket som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga