Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige

Skriftlig fråga 2017/18:1536 av Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige behöver fler poliser. Därför är det glädjande att en utbildning ska etableras i Västsverige. Däremot är det bekymmersamt att det finns en känsla av att processen i ansökningsförfarandet endast varit en chimär och att beslutet redan varit fattat.

Ansökningstiden har varit relativt kort, vilket har ställt höga krav på de tre högskolor i Halmstad, Borås och Trollhättan som varit med i den.

Den 14 juni kunde man läsa i Hallandsposten att Polismyndigheten i Västra Götaland och Göteborg ville att polisutbildningen skulle hamna på Högskolan i Borås, även om det inte fanns ett officiellt dokument som bekräftade detta.

När nu beslutet kom måndagen den 18 juni infinner sig en rad frågor kring de underlag från Polismyndigheten som presenterats för regeringen och som statsrådet i medierna uttalat att man ställer sig bakom.

Högskolan i Borås har bedrivit en mycket aktiv opinionsbildning för att få polisutbildningen och bland annat marknadsfört rekommendationer från Göteborgs universitet och regionledningen i Västra Götaland. Huruvida detta har påverkat Polismyndigheten och regeringen i lokaliseringen av utbildningen är svårt att säga.

När Högskolan Väst i Trollhättan lämnade in sin ansökan enligt den tid som var satt väckte det viss förvåning då många fått uppfattningen redan innan ansökningsprocessen var igång under våren, att ansökningar varit insända sedan tidigare och att beslutet nästan redan var fattat.

Behovet av att kunna rekrytera poliser till hela Västra Götaland är stort, och att få göra sin praktik även i Fyrbodal till exempel gör att fler kanske kan bli intresserade av stationering där efter avslutad utbildning.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är följande:

 

Anser ministern att de underlag man fått från Polismyndigheten gett en rättvis bild av de tre högskolor som ansökt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga