Underlättande av investeringar som bidrar till klimatomställningen

Skriftlig fråga 2020/21:1889 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Stora Enso är en global producent av förnybara lösningar inom förpackningar, träprodukter och papper. Man har nu beslutat att inleda ett förprojekt och ansöka om miljötillstånd för att vid Skoghalls bruk dels utöka kapaciteten och bygga bort flaskhalsar, dels avsevärt öka självförsörjningsgraden i verksamheten. Förändringen innebär, om den blir av, att anläggningen blir i princip självförsörjande på massa till kartongmaskinerna och på ånga till produktionen. Självförsörjningsgraden på el blir 66 procent genom en ny turbin. Detta innebär att anläggningen, som är en av Sveriges största, blir i princip fossilfri.

Vid kontakt med Stora Enso pekar de på tillståndsprövningen, som ska dra ut på tiden. Den senaste tillståndsprövningen, som bäddat för den nu aktuella, tog två år. Processen är oförutsägbar och tar lång tid. Den osäkerhet detta skapar äventyrar viktiga investeringsbeslut och därmed omställningen till modern och klimatvänlig teknik. Den ambition som finns inom industrin får inte hindras med långa handläggningstider utan borde uppmuntras. Satsningen på Skoghalls bruk är viktig inte bara för Värmland utan för hela Sverige. Den stärker regionen som ett viktigt biokluster och skapar på sikt också fler arbetstillfällen.

Min fråga till miljö- och klimatminister Per Bolund är:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att skynda på processerna med miljötillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-18 Överlämnad: 2021-02-19 Anmäld: 2021-02-23 Sista svarsdatum: 2021-03-03 Svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga