Unga vuxna utan eget boende

Skriftlig fråga 2019/20:458 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Hyresgästföreningen har publicerat sin årliga undersökning Unga vuxnas boende i Sverige 2019. Man har gjort samma undersökning vartannat år sedan 1997, vilket gör att det går att följa utvecklingen över tid. År 1997 var det 15 procent av de unga som svarade att de bor hemma, och i undersökningen för 2019 var det 27 procent. Enligt Hyresgästföreningen är det uppskattningsvis ca 280 000 unga vuxna som är hemmaboende. 85 procent av de som bor hemma är ofrivilligt hemmaboende.

Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Per Bolund:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att antalet ofrivilligt hemmaboende unga vuxna ska minska i Sverige till nästa mätning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga