Ungas ofrivilliga skuldsättande

Skriftlig fråga 2007/08:1184 av Schulte, Fredrik (m)

Schulte, Fredrik (m)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1184 Ungas ofrivilliga skuldsättande

av Fredrik Schulte (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I dag gäller ordningen att obetalda vårdavgifter som rör ett barn överförs från dess föräldrar till ungdomen i fråga när han eller hon fyller 18 år. I praktiken innebär det att ett barn som besökt någon vårdinstans under sin uppväxt och har föräldrar som inte betalt kostnaderna blir skuldsatt på 18-årsdagen.

Det råder inte några tveksamheter om vad lagen säger. Landsting som avstår från att ta in obetalda vårdavgifter bryter mot lagen genom att då göra sig skyldig till gynnade av enskild. Det är tydligt att en lagändring krävs så att barn under 18 år aldrig kan bli ansvariga för sina skulder som han eller hon dragit på sig under uppväxten på grund av besök inom vården. Situationen påminner i flera avseenden om den tidigare ordningen då det var möjligt att skriva sin bil på sitt barn. Alla p-böter utställdes då på barnet som på samma sätt fick möta vuxenlivet med skulder som uppkommit på grund av föräldrarna. Att ändra lagen tog då två år. Om en korrigering av problematiken med överförda vårdavgifter har samma tidshorisont är det angeläget att regeringen snarast påbörjar arbetet.

Vad avser ministern att göra för att åtgärda problemet med att barn och ungdomar skuldsätts vid 18-årsdagen på grund av att deras föräldrar inte betalat deras vårdkostnader?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)