Uppföljning av nya kollektivtrafiklagen

Skriftlig fråga 2016/17:36 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Riksdagens trafikutskott har före sommaren presenterat en uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012. Uppföljningen har på ett bra sätt sammanställt de erfarenheter och synpunkter som finns utifrån den nya lagens första tid. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Tänker statsrådet och regeringen ta några initiativ med anledning av innehållet och slutsatserna i trafikutskottets uppföljning av den nya kollektivtrafiklagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-23 Överlämnad: 2016-09-26 Anmäld: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Sista svarsdatum: 2016-10-05
Svar på skriftlig fråga