Uppföljning av riksdagens tillkännagivande den 11 mars 2010

Skriftlig fråga 2013/14:106 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 8 november

Fråga

2013/14:106 Uppföljning av riksdagens tillkännagivande den 11 mars 2010

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Den svenska riksdagen beslutade den 11 mars 2010 att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Riksdagen beslutade vid samma tidpunkt att:

·       Sverige bör verka inom EU och FN för ett internationellt erkännande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. 

·       Sverige bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.

Den 7 november 2013 gjorde Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan besök i Sverige. På regeringens hemsida framgår att på agendan för mötet stod de bilaterala förbindelserna mellan Turkiet och Sverige, Turkiets reformarbete och förhandlingar om EU-medlemskap samt flera aktuella utrikespolitiska frågor, däribland situationen i Syrien.

Min fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt är följande:

Har statsminister Reinfeldt tagit upp frågan om riksdagens tillkännagivande om erkännande av folkmordet 1915 med Turkiets premiärminister Erdoğan vid statsbesöket den 7 november?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-11-08 Anmäld: 2013-11-08 Svar anmält: 2013-11-26 Besvarad: 2013-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-26)