Uppklaring av våldtäktsbrott

Skriftlig fråga 2007/08:1507 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 29 juli

Fråga

2007/08:1507 Uppklaring av våldtäktsbrott

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Både våldtäkterna inomhus och utomhus ökar. Det handlar om en ökad benägenhet att anmäla, men också om en faktisk ökning. Samtidigt ger mörkertalet fortfarande en osäkerhet om det totala antalet våldtäkter i landet.

Siffror från Jönköpings län år 2007 visade på en ökning av antalet anmälda våldtäkter från 2006 till 2007 med 103 procent, och antalet våldtäkter utomhus ökade från 9 till 13. Uppgifter för första halvåret 2008 har polisen i Jönköping vid förfrågan inte kunnat visa. 

År 2007 anmäldes totalt över 4 700 våldtäkter och 800 av dessa skedde utomhus. Totalt anmäldes 4 500 utomhusvåldtäkter mellan år 2000 och 2007. Av dessa är 2 500 fortfarande olösta. Inte ens hälften av fallen har klarats upp, trots att lagstiftningen förstärktes år 2005. Utvecklingen är så allvarlig att åtgärder måste vidtas av regeringen. 

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är vilka åtgärder som har vidtagits för att rättsväsendet ska klara upp våldtäkter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarad: 2008-08-12 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-12)