Uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen

Skriftlig fråga 2016/17:886 av Patrik Lundqvist (S)

Patrik Lundqvist (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Häromdagen kom en väldigt uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen, där det slogs fast att Bredbandsbolaget har medverkat till upphovsrättsbrott genom att tillhandahålla internet till sina kunder, det vill säga hela deras affärsidé. Domen kräver att de ska begränsa leveransen så att vissa sidor inte är tillgängliga för den som är kund hos internetleverantören.

Jag är naturligtvis ingen expert på vare sig juridiken eller det tekniska i hur internetleverantörerna bygger sina tjänster. Men jag blir ändå rejält oroad av det jag kunnat läsa mig till av domen. Hur långt kan internetlevernatörerna egentligen hållas ansvariga för vad enskilda användare gör via deras tjänster?

För mig ter det sig lite som att hålla ägaren av ett parkeringshus ansvarig för ett rån i parkeringshuset, eller hotellägaren ansvarig för prostitution på hotellrummet.

Jag kan se en del eventuellt positivt med domen. Till exempel blir det kanske möjligt att kräva blockering av sidor som erbjuder narkotika eller andra illegala varor över nätet. Men frågan kvarstår om vilket ansvar internetleverantören kan tänkas ha i brott som privatpersoner begår över internet, och jag är ytterst tveksam till om det här är en bra väg att gå. Vi riskerar att få leverantörer som blockerar oskyldiga forum, såsom Facebook, därför att eventuella brott kan begås där. Dessutom kommer ju kostnaderna att skjuta i höjden om leverantörerna måste kontrollera alla möjliga sajter som kan riskera att sätta dem i problem. Det är knappast en önskvärd utveckling.

Jag undrar hur ministern ser på den här utvecklingen i allmänhet och på domen i synnerhet. Hur säkrar vi upp att vi har ett öppet internet, där leverantörerna inte behöver vara oroliga för att anklagas för medhjälp till brott de knappast kan hållas ansvariga för?

Mot den bakgrunden vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Tänker ministern ta några initiativ för att förändra lagstiftningen eller vidta några andra åtgärder med anledning av den beskrivna utvecklingen, särskilt den uppmärksammade domen från Patent- och marknadsöverdomstolen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-15 Överlämnad: 2017-02-20 Anmäld: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Sista svarsdatum: 2017-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga