Upprätthållande av förbudet mot fotografering av skyddsobjekt

Skriftlig fråga 2014/15:655 av Allan Widman (FP)

Allan Widman (FP)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Högsta domstolen hävde nyligen ett beslag av ett minneskort innehållande fotografier av ett skyddsobjekt. Fotografierna var avsedda att publiceras i grundlagsskyddade medier. Slutsatsen var att den så kallade anskaffarfriheten i yttrandefrihetsgrundlagarna gjorde en tillämpning av ansvarsbestämmelsen i skyddslagen omöjlig.

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att förbudet mot fotografering av skyddsobjekt ska kunna upprätthållas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-11 Överlämnad: 2015-06-12 Anmäld: 2015-06-15 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga