Uppsägningen av filmavtalet

Skriftlig fråga 2014/15:648 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 8 maj meddelade kulturministern via DN Debatt att filmavtalet ska sägas upp och ersättas av en helt statlig filmpolitik. Filmavtalet har funnits sedan 1963 och har sedan dess förnyats omkring vart femte år. Syftet med avtalet är att stödja den inhemska filmproduktionen. Avtalets parter är staten och flera olika aktörer inom filmbranschen, bland annat biografägarna.

Enligt kulturministern har förslaget föregåtts av en omfattande dialog, vilket gav intryck av att ministern hade biografägarna med sig. Men enligt uppgifter från biografägare, bland annat på svt.se samma dag som ministern publicerade sitt förslag, kom nyheten om uppsägningen som en överraskning. De parter som sedan 50 år varit en del av samarbetet inom filmavtalet uppger att de blev uppkallade på kulturdepartementet efter att förslaget var presenterat, och att de dessförinnan inte hade någon kännedom om att filmavtalet skulle sägas upp, än mindre hade de haft några samtal med kulturministern eller kulturdepartementet om detta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturminister Alice Bah Kuhnke:

 

Anser kulturministern att informationen till filmavtalets parter skötts föredömligt och avser kulturministern att genomföra någon konsultation med parterna, där det finns möjlighet att ompröva den föreslagna inriktningen av filmpolitiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-11 Överlämnad: 2015-06-11 Anmäld: 2015-06-12 Svarsdatum: 2015-06-17 Sista svarsdatum: 2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga